Ilmaiset toimitukset yli 150€ tilauksiin!

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

GreenLooks -verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on GreenLooks -verkkokaupan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2023. Viimeisin muutos 28.4.2023.

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on GREENLOOKS (y-tunnus: 3303047-6)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Minna Nykopp

GREENLOOKS

Osoite: Wilhelm Schildtin katu 15 A 15, 40740 JYVÄSKYLÄ

Sähköposti:info@greenlooks.fi

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on GREENLOOKS asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, tilausten toimittamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- jos asiakas on yritys tai muu organisaatio: yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot

- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

- ostohistoria

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jos haluat korjata tietojasi tai poistaa ne järjestelmästämme tai sinulla on jotain kysyttävää koskien tietosuojakäytäntöjämme, ota yhteyttä minna.e.nykopp@gmail.com

11 Evästeet

GreenLooks käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kerätään tietoa kävijöistä sivuillamme. Evästeillä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

- kellonaika

- sivustollamme selaamasi sivut

- mistä osoitteesta olet tullut verkkosivullemme

- selaintyyppi

Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle paremman ostokokemuksen. Niitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen, ostoskorin toiminnallisuuksiin sekä persoonallisen ostokokemuksen luomiseen.

12 Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

Google Analytics

13 Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa

Facebook

Instagram

Lahjakortti