Ilmaiset toimitukset yli 150€ tilauksiin!

Ylikulutusta vastaan vastuullisella kulutuksella!

Vuoden 2023 maailman ylikulutuspäivä oli 2.8.

WWF Suomen mukaan maailman ylikulutuspäivä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ihmisten kulutus ylittää laskennallisesti maapallon vuotuisen kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja. Suomalaisten ylikulutuspäivä oli huomattavasti aikaisemmin, maaliskuun lopulla. Tulevaisuudessa näyttää siltä, että myös maailman ylikulutuspäivä aikaistuu vuosi vuodelta. Ylikulutuspäivä on tärkeä muistutus siitä, että elämme yli planeettamme kantokyvyn. Se kuvastaa huolestuttavaa epätasapainoa ihmisen toiminnan ja ekosysteemien kestokyvyn välillä.

Näin tuoreena verkkokauppiaana ylikulutus pistää miettimään. WWF Suomen mukaan ylikulutus aiheuttaa luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Luonnonvaroja käytetään yli kestävyyden rajojen ja hyödykkeitä tuotetaan tavoilla, jotka lisäävät ilmaston lämpenemistä. Miksi osallistua hyödykkeiden kauppaan, kun kulutusta on jo muutenkin liikaa. Onko mitään tehtävissä?

Vastuullinen kuluttaminen ratkaisuna

Vastuullinen kuluttaminen nousee tärkeäksi ratkaisuksi tähän ongelmaan. On hyvä tiedostaa, että jokaisella kulutuspäätöksellämme on vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Ylikulutuspäivä tarjoaakin oivallisen tilaisuuden pohtia omia kulutustottumuksiamme ja tehdä muutoksia kohti kestävämpää elämäntapaa.

Vastuullinen kuluttaminen alkaa tietoisuudesta. On tärkeää ymmärtää tuotteiden alkuperä, valmistusprosessi ja niiden vaikutukset ympäristöön. Kierrätys, uusiokäyttö ja kestävät materiaalit ovat avainasemassa vähentäessämme jätettä ja luonnonvarojen liikakäyttöä. On ilahduttavaa, että etenkin nuorten keskuudessa esimerkiksi second hand -liikkeet ovat nousseet suosioon. Aina ei tarvitse ostaa uutta, sillä hienoja ja vastuullisia valintoja löytää kirpputoreilta. Lisäksi energiatehokkuus ja vähäpäästöiset vaihtoehdot ovat olennainen osa vastuullista kuluttamista.

Valinnoilla on väliä

Valintojemme vaikutukset ulottuvat myös sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tukiessaan eettisiä periaatteita noudattavia yrityksiä, kuluttajat voivat edistää oikeudenmukaista työvoimakäytäntöä ja parantaa työntekijöiden elinoloja sekä vähentää epätasa-arvoa maailmassa. Eettisiin periaatteisiin kuuluvat myös eläinten oikeuksien kunnioittaminen ja sellaisten tuotteiden tuottaminen, joiden valmistuksessa ei ole käytetty eläinperäisiä materiaaleja. Tämä on minulle vegaanisia tuotteita tarjoavana verkkokauppiaana erittäin tärkeä eettinen periaate.

Valitse viisaasti

Vastuullinen kuluttaminen ei kuitenkaan tarkoita täydellistä luopumista kaikesta kuluttamisesta, vaan älykkäämpien ja harkitumpien valintojen tekemistä. Pienetkin teot, kuten veden säästäminen, ruokahävikin välttäminen ja julkisen liikenteen käyttö, voivat kaikki vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Harkitse siis, tarvitsetko jonkin tuotteen oikeasti. Osta käytettynä, jos se on mahdollista. Mikäli kuitenkin tarvitset uuden laukun tai repun, tee harkittuja valintoja. Olisiko silloin esimerkiksi elintarviketeollisuuden omenan kuorista ja puuosista valmistettu laukku sinun valintasi?

Maailman ylikulutuspäivä muistuttaa meitä siitä, että meillä on velvollisuus huolehtia maapallosta tuleville sukupolville. Vastuullinen kuluttaminen on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, jossa voimme nauttia hyvinvoinnista samalla kunnioittaen planeettamme rajallisia resursseja.

Lahjakortti